WAŻNE INFORMACJE

Podziel się

Postanowienia Szczegółowe

1. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa - 1.10.2019

Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej.

 

2. Termin i godziny otwarcia targów

Termin targów: 4-7.02.2020

Godziny otwarcia targów:

dla wystawców: 8:00 – 18:00

dla zwiedzających: 9:00 – 17:00 (w piątek, 7 lutego 9:00 – 16:00)                                                                                   

 

3. Okresy montażu i demontażu stoiska

HALA

OKRES MONTAŻU

HALA

OKRES MONTAŻU

3, 3A

29.01 - 3.02.2020

7

29.01 - 3.02.2020

5

29.01 - 3.02.2020

7A

29.01 - 3.02.2020

6

Sektor A:  29.01-3.02.2020

8

29.01 - 3.02.2020

Sektor B:  29.01-3.02.2020

8A

29.01 - 3.02.2020

Sektor C:  29.01-3.02.2020

 

 

 

Demontaż stoisk: 8-9.02.2020r.

Godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych: 6.30 do 21.30.

W dniu 3.02.2020 (ostatni dzień montażu) pawilony pozostaną otwarte do 24:00.

 

4. Sprzątanie stoiska

Za uporządkowanie stoiska po montażu oraz demontażu jest odpowiedzialny wykonawca stoiska, z uwzględnieniem zasad usuwania odpadów (patrz punkty 7.7., 7.8. i 12.2. Przepisów Technicznych).

Sprzątanie stoiska w okresie trwania targów jest realizowane przez MTP codziennie, z wyjątkiem ostatniego dnia targów, po zamknięciu targów dla zwiedzających i opuszczeniu stoiska przez uczestnika targów (wystawcę), w godzinach 17.00 – 19.00.

Sprzątanie stoiska obejmuje jego dostępną przestrzeń (bez zamkniętego zaplecza) i polega na: opróżnieniu koszy na śmieci, umyciu twardych powierzchni podłóg, wyczyszczeniu wykładzin dywanowych (odkurzaczem) oraz powierzchni mebli stanowiących wyposażenie stoiska, ale nie obejmuje czyszczenia eksponatów ani mycia naczyń uczestnika targów.

Usługa sprzątania, wkalkulowana w cenę powierzchni, nie wymaga żadnego zamówienia ze strony uczestnika targów.

Uczestnik targów jest zobowiązany we własnym zakresie do zabezpieczenia swojego mienia na stoisku (zgodnie z pkt.6.2. i 6.3. Regulaminu dla uczestników targów).

Ponadto zaleca się, aby uczestnik targów dokonał ubezpieczenia swojego mienia (zgodnie z punktem 7.4. Regulaminu dla uczestników targów).

 

5. Karty wstępu, zaproszenia do zwiedzania

5.1. Do wstępu na tereny targowe w okresie trwania targów, montażu i demontażu upoważniają uczestników targów karty wystawcy.

5.2. Karty wystawcy są przydzielane przez MTP w ilości zależnej od wielkości powierzchni zamówionej przez wystawcę, według następujących zasad:

 • 2 karty -   stoisko do 10m2
 • 4 karty -   stoisko do 20m2
 • 6 kart -     stoisko do 50m2
 • 8 kart -     stoisko do 75m2 
 • 10 kart -   stoisko do 100m2
 • 12 kart -   stoisko do 200m2
 • po jednej karcie na każde 50m2 powyżej 200m2.

5.3. Dodatkowe karty wystawcy, ponad limit określony powyżej, sprzedawane są na portalu www.strefawystawcy.pl lub od dnia rozpoczęcia montażu w Recepcji Wystawcy na terenie MTP po uiszczeniu należności gotówką lub kartą płatniczą.   

5.4. Karty wstępu dla ekip budujących stoiska wystawiane są przez MTP na okres montażu i demontażu na podstawie pisemnego zamówienia uczestnika targów lub przedsiębiorcy budującego stoiska. Odbioru zamówionych kart dokonuje się w Recepcji Wystawców.

5.5. W związku z uregulowaniem opłaty za zgłoszenie wystawcy STANDARD i PREMIUM oraz opłaty za zgłoszenie współwystawcy STANDARD i PREMIUM uczestnicy targów (wystawcy, współwystawcy) otrzymują 20 sztuk zaproszeń (w ramach opłaty STANDARD) i 50 sztuk zaproszeń (w ramach opłaty PREMIUM) dla gości targowych.

5.6. Uczestnicy targów mogą dodatkowo zakupić w MTP dowolną ilość zaproszeń dla swoich gości. Dodatkowe zaproszenia są sprzedawane na portalu www.strefawystawcy.pl

 

6. Karty wjazdu

6.1. Uczestnicy targów są uprawnieni do wjazdu na tereny targowe:

a) samochodem osobowym lub pojazdem dostawczym z dodatkową przestrzenią pasażerską - w okresie trwania targów, montażu i demontażu - na podstawie kart wjazdu na całe wydarzenie;

b) pojazdem dostawczym – w ostatnim dniu targów, dopiero po ich zamknięciu dla publiczności oraz w czasie montażu i demontażu – na podstawie kart wjazdu na montaż / demontaż.

Karty wjazdu na całe wydarzenie są sprzedawane na portalu www.strefawystawcy.pl lub od dnia rozpoczęcia montażu w Recepcji Wystawcy na terenie MTP po uiszczeniu należności gotówką lub kartą  płatniczą.

6.2. Wykonawcy stoisk i dostawcy / odbiorcy eksponatów są uprawnieni do wjazdu na tereny targowe w okresie montażu i demontażu, na podstawie kart wjazdu na montaż / demontaż lub zlecenia dostawy / odbioru. Karty wjazdu na montaż / demontaż są wydawane na podstawie pisemnego zamówienia w Recepcji Wystawców.

6.3. W ostatnim dniu targów, po ich zamknięciu dla publiczności, tj. dnia 07.02.2020 po godz. 17:00, w celu demontażu stoisk będą wpuszczane na tereny targowe, poza samochodami osobowymi, także pojazdy dostawcze oraz samochody ciężarowe o ładowności do 8t i długości do 8m, bez przyczep.

Wjazd pojazdów wielkogabarytowych i specjalistycznych jest możliwy następnego dnia po zakończeniu targów, tj. dnia 7.02.2020 od godz. 7.00.

6.4. Niedozwolonym jest :

 • wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu
 • parkowanie pojazdów na drodze pożarowej oraz w strefie wyznaczonej dla pieszych
 • pozostawienie pojazdów na terenach targowych podczas trwania targów - po godz. 19.00,
 • pozostawienie pojazdów na terenach targowych w okresie montażu i demontażu - po godz. 22.00.

Wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów, parkowanie pojazdów na drodze pożarowej lub w wyznaczonej strefie dla pieszych oraz pozostawienie pojazdu na terenach targowych po wyżej określonych godzinach bez zgody MTP, a przypadku uzyskania zgody MTP - poza wskazanym miejscem postoju - spowoduje założenie urządzenia blokującego koło oraz nałożenie kary porządkowej w wysokości 200 zł. Kara porządkowa nie podlega fakturowaniu.

6.5. Zainteresowani mogą skorzystać z parkingu MTP położonym w okolicach terenów targowych (przy ul. Matejki). W dniach 4-7.02.2020 (okres trwania targów) obowiązują stałe i jednorazowe karty parkingowe.

Stałe karty parkingowe są sprzedawane na parkingu MTP przy ul. Matejki 63. Jednorazowe karty parkingowe można nabyć przy wjeździe na parking MTP.

 

7. Konkursy: Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus

7.1. Złoty Medal MTP - dla najlepszego wyrobu. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na portalu www.strefawystawcy.pl lub złożyć w World Trade Center Poznań sp. z o.o. (WTC), ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań do dnia 25.11.2019. Szczegółowe informacje: 609 672 321, fax. 61 866 61 34; e-mail:  hanna.janicka@wtcpoznan.pl.

7.2. Acanthus Aureus – nagroda dla ekspozycji targowych, których rozwiązania architektoniczne i graficzne najlepiej odzwierciedlają strategię marketingową firmy. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na portalu www.strefawystawcy.pl lub przesyłać do Zespołu Komunikacji Korporacyjnej MTP nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem targów. Szczegółowe informacje: Anna Smolińska, tel. 61 869 2109, e-mail: anna.smolinska@grupamtp.pl.

 

8. Podatek od towarów i usług (VAT)

8.1. MTP wystawiają faktury z podatkiem od towarów i usług (VAT) z tytułu:

a) usług wstępu i wjazdu oraz związanych z nimi usług pomocniczych ( bilety i karty wstępu, zaproszenia, karty wjazdu, karty parkowania itp.) – kontrahentom targowym, bez względu na ich siedzibę lub miejsce prowadzenia przez nich działalności;

b) innych usług targowych - zamawiającym te usługi kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

8.2. MTP wystawiają faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług targowych innych niż wymienione w punkcie 7.1.a):

a) kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie Unii Europejskiej (UE),

b) kontrahentom posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie poza terenem UE, pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest wystawca / współwystawca mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

8.3. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności w państwie UE jest podanie EU VAT ID w formularzach zamówień usług targowych.

 

Pobierz POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE w formacie PDF: