Dlaczego warto?

Zobacz podsumowanie statystyczne targów BUDMA 2019.

Najważniejsze dane statystyczne:

  • 50 000 uczestników z 49 krajów
  • 1000 Wystawców z 30 krajów z całego świata
  • Ponad 100 wydarzeń towarzyszących

 

 

Największą grupą uczestników bloku targów, tradycyjnie, byli reprezentanci handlu materiałami budowlanymi.

 

Biorąc pod uwagę profil zawodowy uczestników targów, ich największą grupę stanowi kadra zarządzająca, niezmiennie przez cały okres porównawczy, z niewielkimi zmianami w danej edycji targów.

 

W Poznaniu podczas targów BUDMA spotyka się cała „budowlana Polska”. Rokrocznie targi odwiedzają uczestnicy zainteresowani nowymi trendami i rozwiązaniami w budownictwie z wszystkich szesnastu województw.

 

Międzynarodowy charakter targów podkreślają zarówno wystawcy (z 30 krajów z całego świata), jak również ich uczestnicy (z 49 krajów z całego świata). Najsilniej reprezentowaną grupą uczestników targów BUDMA 2019 byli Niemcy, na drugim miejscu uplasowała się Ukraina, a „podium” uzupełnili reprezentanci Litwy.

 

Rokrocznie targi BUDMA notują wzrost uczestników zagranicznych w ogólnej liczbie uczestników wydarzenia. W edycji 2019 wyniósł on około 10%.

 

Ważnym elementem Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA jest program Hosted Buyers. Do tej pory, z programu zaaranżowanych spotkań kupców z najważniejszych sieci i grup zakupowych materiałów budowlanych z krajów charakteryzujących się najwyższym potencjałem importowym, skorzystało ponad 2500 osób.